Ekumenický2. Mojžišova15,16

2. Mojžišova 15:16

Exodus

Doľah­la na nich hrôza a strach; mocou tvoj­ho ramena zmĺk­li ako kameň, kým tvoj ľud, Hos­podin, ne­prešiel, kým ne­prešiel ten­to ľud, ktorý si vy­kúpil.


Verš v kontexte

15 Vtedy sa preľak­li kniežatá Edómu, voj­vod­cov Moábu ov­ládol strach; všet­kých Kanaánčanov zo­vrela úz­kosť. 16 Doľah­la na nich hrôza a strach; mocou tvoj­ho ramena zmĺk­li ako kameň, kým tvoj ľud, Hos­podin, ne­prešiel, kým ne­prešiel ten­to ľud, ktorý si vy­kúpil. 17 Pri­vedieš ich a usíd­liš na vr­chu, ktorý vlast­níš, kde si si, Hos­podin, pri­pravil príbytok, kde si tvoje ruky, Pane, založili svätos­tánok.

späť na 2. Mojžišova, 15

Príbuzné preklady Roháček

16 Pri­pad­ne na nich strach a ľak; pre veľkosť tvoj­ho ramena budú mlčať ako kameň, do­kiaľ ne­prej­de tvoj ľud, ó, Hos­podine, do­kiaľ ne­prej­de ľud, ktorý si si dobyl.

Evanjelický

16 Padol na nich strach a hrôza; pre veľkosť Tvoj­ho ramena za­mĺk­li sťa kameň, kým Tvoj ľud ne­prej­de, Hos­podine, kým ne­prej­de ľud, ktorý si vy­kúpil.

Ekumenický

16 Doľah­la na nich hrôza a strach; mocou tvoj­ho ramena zmĺk­li ako kameň, kým tvoj ľud, Hos­podin, ne­prešiel, kým ne­prešiel ten­to ľud, ktorý si vy­kúpil.

Bible21

16 Hrůza a strach je přepadne, pro ve­likost paže tvéz­mlknou jak kámen, než přejde tvůj lid, Hospodine, než přejde lid, jejž sis vy­tvořil.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček