Ekumenický5. Mojžišova7,13

5. Mojžišova 7:13

Deuteronomium

Bude ťa milovať, požeh­návať a rozm­noží ťa. Požeh­ná plod tvoj­ho života i plod tvojej pôdy, tvoje obilie, tvoj mušt i tvoj olej, mláďatá tvoj­ho dobyt­ka, jahňatá tvojich oviec v krajine, ktorú pod prísahou sľúbil dať tvojim ot­com.


Verš v kontexte

12 Ak budete tieto práv­ne pred­pisy počúvať, za­chovávať a pl­niť, Hos­podin, tvoj Boh, bude za­chovávať zmluvu s tebou a pre­ukazovať ti priazeň, ktorú pod prísahou sľúbil tvojim ot­com. 13 Bude ťa milovať, požeh­návať a rozm­noží ťa. Požeh­ná plod tvoj­ho života i plod tvojej pôdy, tvoje obilie, tvoj mušt i tvoj olej, mláďatá tvoj­ho dobyt­ka, jahňatá tvojich oviec v krajine, ktorú pod prísahou sľúbil dať tvojim ot­com. 14 Budeš požeh­naný nad všet­ky národy. Nebude medzi vami ne­plod­ný muž ani ne­plod­ná žena a nebudete mať ani ne­plod­né dobytča.

späť na 5. Mojžišova, 7

Príbuzné preklady Roháček

13 a bude ťa milovať a požeh­ná ťa a rozm­noží ťa, a požeh­ná plod tvoj­ho života a plod tvojej zeme, tvoje obilie a tvoju vín­nu šťavu a tvoj olej, plod tvojich hoviad, mat­ky tvoj­ho drob­ného stáda na zemi, ktorú pri­sahal tvojim ot­com, že ti ju dá.

Evanjelický

13 bude ťa milovať, požeh­návať a rozm­noží ťa; požeh­ná plod tvoj­ho života i plod tvojej pôdy, tvoje obilie, tvoj mušt i tvoj olej, príras­t­ky tvoj­ho dobyt­ka a mláďatá oviec na pôde, ktorú prísahou tvojim ot­com za­sľúbil dať tebe.

Ekumenický

13 Bude ťa milovať, požeh­návať a rozm­noží ťa. Požeh­ná plod tvoj­ho života i plod tvojej pôdy, tvoje obilie, tvoj mušt i tvoj olej, mláďatá tvoj­ho dobyt­ka, jahňatá tvojich oviec v krajine, ktorú pod prísahou sľúbil dať tvojim ot­com.

Bible21

13 Bude tě mi­lovat, bude ti žeh­nat a roz­množí tě. Požeh­ná plo­du tvého lů­na i plodům tvé pů­dy – tvé­mu obi­lí, vínu i ole­ji, vrhu tvého sko­tu i mláďatům tvého bravu v ze­mi, o níž přísahal tvým ot­cům, že ti ji dá.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček