Bible21Deuteronomium7,13

Deuteronomium 7:13

Bude tě mi­lovat, bude ti žeh­nat a roz­množí tě. Požeh­ná plo­du tvého lů­na i plodům tvé pů­dy – tvé­mu obi­lí, vínu i ole­ji, vrhu tvého sko­tu i mláďatům tvého bravu v ze­mi, o níž přísahal tvým ot­cům, že ti ji dá.


Verš v kontexte

12 Bu­deš-li tato pravi­dla po­s­lou­chat, za­chovávat a do­držovat, pak Hos­po­din, tvůj Bůh, vůči to­bě do­drží svou smlou­vu od­dané lás­ky, jak přísahal tvým ot­cům. 13 Bude tě mi­lovat, bude ti žeh­nat a roz­množí tě. Požeh­ná plo­du tvého lů­na i plodům tvé pů­dy – tvé­mu obi­lí, vínu i ole­ji, vrhu tvého sko­tu i mláďatům tvého bravu v ze­mi, o níž přísahal tvým ot­cům, že ti ji dá. 14 Bu­deš požeh­naný nade všech­ny náro­dy. Ne­vy­s­kytne se u tebe ne­plodný ani ne­plodná, ani mezi tvým do­bytkem.

späť na Deuteronomium, 7

Príbuzné preklady Roháček

13 a bude ťa milovať a požeh­ná ťa a rozm­noží ťa, a požeh­ná plod tvoj­ho života a plod tvojej zeme, tvoje obilie a tvoju vín­nu šťavu a tvoj olej, plod tvojich hoviad, mat­ky tvoj­ho drob­ného stáda na zemi, ktorú pri­sahal tvojim ot­com, že ti ju dá.

Evanjelický

13 bude ťa milovať, požeh­návať a rozm­noží ťa; požeh­ná plod tvoj­ho života i plod tvojej pôdy, tvoje obilie, tvoj mušt i tvoj olej, príras­t­ky tvoj­ho dobyt­ka a mláďatá oviec na pôde, ktorú prísahou tvojim ot­com za­sľúbil dať tebe.

Ekumenický

13 Bude ťa milovať, požeh­návať a rozm­noží ťa. Požeh­ná plod tvoj­ho života i plod tvojej pôdy, tvoje obilie, tvoj mušt i tvoj olej, mláďatá tvoj­ho dobyt­ka, jahňatá tvojich oviec v krajine, ktorú pod prísahou sľúbil dať tvojim ot­com.

Bible21

13 Bude tě mi­lovat, bude ti žeh­nat a roz­množí tě. Požeh­ná plo­du tvého lů­na i plodům tvé pů­dy – tvé­mu obi­lí, vínu i ole­ji, vrhu tvého sko­tu i mláďatům tvého bravu v ze­mi, o níž přísahal tvým ot­cům, že ti ji dá.

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček