Ekumenický5. Mojžišova3,13

5. Mojžišova 3:13

Deuteronomium

Druhú polo­vicu Gileádu a celý Bášan, teda Ógovo kráľov­stvo, som dal polo­vici kmeňa Menašše, celý kraj Ar­gób. Celý Bášan sa nazýva krajinou Refájov.


Verš v kontexte

12 Vtedy sme ob­sadili túto krajinu od Aróeru, ktorý je pri po­toku Ar­nón. Polo­vicu Gileád­skeho po­horia s jeho mes­tami som dal Rúbenov­com a Gádov­com. 13 Druhú polo­vicu Gileádu a celý Bášan, teda Ógovo kráľov­stvo, som dal polo­vici kmeňa Menašše, celý kraj Ar­gób. Celý Bášan sa nazýva krajinou Refájov. 14 Jaír, syn Menaššeho, za­bral celý kraj Ar­gób až po gešúr­ske a maakat­ské územie v Bášane a po­menoval ho podľa svoj­ho mena Jaírove dediny. Tak je to do­dnes.

späť na 5. Mojžišova, 3

Príbuzné preklady Roháček

13 A ostatok Gileáda a celý Bázan, kráľov­stvo Ógovo, som dal polo­vici po­kolenia Manas­sesov­ho, celú ob­lasť Ar­gób, celý Bázan, ktorý sa volal zemou ob­rov.

Evanjelický

13 Zvyšnú časť Gileádu a celý Bášán - Ógovo kráľov­stvo - dal som polo­vici kmeňa Menašše, celú ob­lasť Ar­góbu. Celý Bášán sa volal krajinou Refáov­cov.

Ekumenický

13 Druhú polo­vicu Gileádu a celý Bášan, teda Ógovo kráľov­stvo, som dal polo­vici kmeňa Menašše, celý kraj Ar­gób. Celý Bášan sa nazýva krajinou Refájov.

Bible21

13 Zby­tek Gi­leá­du s ce­lým Bášanem, to­tiž Ogo­vo králov­ství, jsem dal po­lovině kmene Mana­se­sova. (Ce­lé­mu kra­ji Argob s ce­lým Bášanem se říkávalo Země Refaj­ců.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček