Ekumenický5. Mojžišova28,1

5. Mojžišova 28:1

Deuteronomium

Ak budeš na­ozaj počúvať hlas Hos­podina, svoj­ho Boha, za­chovávať a uskutočňovať všet­ky jeho príkazy, ktoré ti dnes dávam, Hos­podin, tvoj Boh, ťa vy­výši nad všet­ky národy zeme.


Verš v kontexte

1 Ak budeš na­ozaj počúvať hlas Hos­podina, svoj­ho Boha, za­chovávať a uskutočňovať všet­ky jeho príkazy, ktoré ti dnes dávam, Hos­podin, tvoj Boh, ťa vy­výši nad všet­ky národy zeme. 2 Keď budeš po­slúchať slovo Hos­podina, svoj­ho Boha, spočinú na tebe všet­ky tieto požeh­nania a budú ťa sprevádzať. 3 Požeh­naný budeš v meste a požeh­naný budeš na poli.

späť na 5. Mojžišova, 28

Príbuzné preklady Roháček

1 A stane sa, ak budeš na­ozaj počúvať na hlas Hos­podina, svoj­ho Boha, aby si os­tríhal a činil všet­ky jeho pri­kázania, ktoré ti ja pri­kazujem dnes, že ťa vy­výši Hos­podin, tvoj Bôh, nad všet­ky národy zeme.

Evanjelický

1 Ak na­ozaj po­slúch­neš hlas Hos­podina, svoj­ho Boha, a budeš za­chovávať a pl­niť všet­ky Jeho príkazy, ktoré ti dnes dávam, Hos­podin, tvoj Boh, ťa vy­výši nad všet­ky národy zeme.

Ekumenický

1 Ak budeš na­ozaj počúvať hlas Hos­podina, svoj­ho Boha, za­chovávať a uskutočňovať všet­ky jeho príkazy, ktoré ti dnes dávam, Hos­podin, tvoj Boh, ťa vy­výši nad všet­ky národy zeme.

Bible21

1 Bu­deš-li oprav­dově po­s­lou­chat Hos­po­di­na, svého Bo­ha, a peč­livě do­držovat všech­na jeho přikázání, která ti dnes udílím, Hos­po­din, tvůj Bůh, tě vy­výší nade všech­ny náro­dy země.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček