Ekumenický5. Mojžišova28,3

5. Mojžišova 28:3

Deuteronomium

Požeh­naný budeš v meste a požeh­naný budeš na poli.


Verš v kontexte

2 Keď budeš po­slúchať slovo Hos­podina, svoj­ho Boha, spočinú na tebe všet­ky tieto požeh­nania a budú ťa sprevádzať. 3 Požeh­naný budeš v meste a požeh­naný budeš na poli. 4 Požeh­naný bude plod tvoj­ho života, plodiny tvojej zeme, plod tvoj­ho dobyt­ka, mláďatá tvojich zvierat a príras­t­ky tvoj­ho stáda.

späť na 5. Mojžišova, 28

Príbuzné preklady Roháček

3 Požeh­naný budeš v mes­te, a požeh­naný budeš na poli.

Evanjelický

3 Požeh­naný budeš v mes­te a požeh­naný budeš na poli.

Ekumenický

3 Požeh­naný budeš v meste a požeh­naný budeš na poli.

Bible21

3 Požeh­naný bu­deš ve městě, požehnaný bu­deš i na po­li!

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček