Ekumenický5. Mojžišova10,3

5. Mojžišova 10:3

Deuteronomium

Urobil som teda ar­chu z akáciového dreva, vy­kresal som dve kamen­né tabule, ako tie pr­vé, a vy­stúpil som na vrch s oboma tabuľami v rukách.


Verš v kontexte

2 Ja na­píšem na tabule slová, čo boli na pr­vých tabuliach, ktoré si roz­bil, a vlož ich do ar­chy. 3 Urobil som teda ar­chu z akáciového dreva, vy­kresal som dve kamen­né tabule, ako tie pr­vé, a vy­stúpil som na vrch s oboma tabuľami v rukách. 4 Hos­podin na­písal na tabule to is­té, čo bolo na pr­vých tabuliach, desať výrokov, ktoré vám Hos­podin po­vedal v deň zhromaždenia zo stredu ohňa, a po­tom mi ich dal.

späť na 5. Mojžišova, 10

Príbuzné preklady Roháček

3 A tak som spravil truh­lu zo šittímového dreva a utesal som dve kamen­né do­sky, jaké boly tie pr­vé, a vy­šiel som na vrch a dve do­sky som niesol vo svojej ruke.

Evanjelický

3 Nato urobil som truh­lu z akáci­ového dreva, vy­kresal som dve kamen­né do­sky, podob­né pr­vým, a vy­stúpil som na vrch s oboma do­skami v rukách.

Ekumenický

3 Urobil som teda ar­chu z akáciového dreva, vy­kresal som dve kamen­né tabule, ako tie pr­vé, a vy­stúpil som na vrch s oboma tabuľami v rukách.

Bible21

3 Vy­ro­bil jsem tedy tru­hlu z akáci­ového dře­va, vy­tesal dvě ka­menné des­ky podobné těm prvním a s obě­ma des­ka­mi v ru­kou jsem vy­stou­pil na ho­ru.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček