Ekumenický5. Mojžišova1,2

5. Mojžišova 1:2

Deuteronomium

Ces­ta z Horebu cez Seír­ske po­horie až po Kádeš-Bar­neu tr­vá jedenásť dní.


Verš v kontexte

1 Toto sú slová, ktoré po­vedal Mojžiš celému Iz­raelu za Jor­dánom na púšti, v Arábe na­proti Súfu, medzi Páranom a Tófelom, Lábanom, Chacerótom a Dí-Záhabom. 2 Ces­ta z Horebu cez Seír­ske po­horie až po Kádeš-Bar­neu tr­vá jedenásť dní. 3 V štyridsiatom roku, v prvý deň jedenás­teho mesiaca, po­vedal Mojžiš Iz­raelitom všet­ko, čo im mal na príkaz Hos­podina oznámiť.

späť na 5. Mojžišova, 1

Príbuzné preklady Roháček

2 Je to jedenásť dní ces­ty od Horeba ces­tou cez vrch Seir po Kádeš-bar­neu.

Evanjelický

2 Od Chórebu cez Séír­ske po­horie až po Kádeš-Bar­néu je jedenásť dní ces­ty.

Ekumenický

2 Ces­ta z Horebu cez Seír­ske po­horie až po Kádeš-Bar­neu tr­vá jedenásť dní.

Bible21

2 Přes po­hoří Seír trvá ces­ta od hory Oréb do Ká­deš-barné je­denáct dní.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček