Ekumenický5. Mojžišova1,1

5. Mojžišova 1:1

Deuteronomium

Toto sú slová, ktoré po­vedal Mojžiš celému Iz­raelu za Jor­dánom na púšti, v Arábe na­proti Súfu, medzi Páranom a Tófelom, Lábanom, Chacerótom a Dí-Záhabom.


Verš v kontexte

1 Toto sú slová, ktoré po­vedal Mojžiš celému Iz­raelu za Jor­dánom na púšti, v Arábe na­proti Súfu, medzi Páranom a Tófelom, Lábanom, Chacerótom a Dí-Záhabom. 2 Ces­ta z Horebu cez Seír­ske po­horie až po Kádeš-Bar­neu tr­vá jedenásť dní. 3 V štyridsiatom roku, v prvý deň jedenás­teho mesiaca, po­vedal Mojžiš Iz­raelitom všet­ko, čo im mal na príkaz Hos­podina oznámiť.

späť na 5. Mojžišova, 1

Príbuzné preklady Roháček

1 Toto sú slová, ktoré hovoril Mojžiš celému Iz­raelovi za Jor­dánom na púšti, na rovine na­proti Čer­venému moru, medzi Fáranom a Tofelom, medzi Lábanom a Chacerótom a medzi Dí-za­hábom.

Evanjelický

1 Toto sú slová, ktoré hovoril Mojžiš celému Iz­raelu za Jor­dánom na púšti, v Arábe na­proti Súfu, medzi Páránom a Tófelom, Lábánom, Chacérótom a Dí-Záhábom.

Ekumenický

1 Toto sú slová, ktoré po­vedal Mojžiš celému Iz­raelu za Jor­dánom na púšti, v Arábe na­proti Súfu, medzi Páranom a Tófelom, Lábanom, Chacerótom a Dí-Záhabom.

Bible21

1 Toto jsou slova, která Mo­jžíš pro­mlu­vil k ce­lé­mu Iz­rae­li na pouš­ti v Za­jordání, to­tiž na pláni Arava na­pro­ti Sufu mezi Pa­ranem, Tofe­lem, Labanem, Chace­ro­tem a Di-za­habem.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček