Bible21Deuteronomium1,2

Deuteronomium 1:2

Přes po­hoří Seír trvá ces­ta od hory Oréb do Ká­deš-barné je­denáct dní.


Verš v kontexte

1 Toto jsou slova, která Mo­jžíš pro­mlu­vil k ce­lé­mu Iz­rae­li na pouš­ti v Za­jordání, to­tiž na pláni Arava na­pro­ti Sufu mezi Pa­ranem, Tofe­lem, Labanem, Chace­ro­tem a Di-za­habem. 2 Přes po­hoří Seír trvá ces­ta od hory Oréb do Ká­deš-barné je­denáct dní. 3 Prvního dne je­denáctého měsíce čtyřicátého roku ozná­mil Mo­jžíš synům Iz­rae­le všech­no, co mu Hos­po­din pro ně přikázal.

späť na Deuteronomium, 1

Príbuzné preklady Roháček

2 Je to jedenásť dní ces­ty od Horeba ces­tou cez vrch Seir po Kádeš-bar­neu.

Evanjelický

2 Od Chórebu cez Séír­ske po­horie až po Kádeš-Bar­néu je jedenásť dní ces­ty.

Ekumenický

2 Ces­ta z Horebu cez Seír­ske po­horie až po Kádeš-Bar­neu tr­vá jedenásť dní.

Bible21

2 Přes po­hoří Seír trvá ces­ta od hory Oréb do Ká­deš-barné je­denáct dní.

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček