Ekumenický5. Mojžišova1,13

5. Mojžišova 1:13

Deuteronomium

Pri­veďte zo svojich kmeňov múd­rych, roz­vážnych a skúsených mužov a ustanovím ich za vašich náčel­níkov.


Verš v kontexte

12 Ako by som mohol sám znášať vaše ťažkos­ti, bremená a spory?! 13 Pri­veďte zo svojich kmeňov múd­rych, roz­vážnych a skúsených mužov a ustanovím ich za vašich náčel­níkov. 14 Vy ste mi od­povedali: Tvoj ná­vrh je dob­rý.

späť na 5. Mojžišova, 1

Príbuzné preklady Roháček

13 Vy­ber­te si mužov, múd­rych, roz­um­ných a známych, zo svojich po­kolení, a ustanovím ich za hlavy nad vami.

Evanjelický

13 Pri­veďte si múd­rych, roz­um­ných a skúsených mužov z vašich kmeňov. Po­stavím vám ich na čelo.

Ekumenický

13 Pri­veďte zo svojich kmeňov múd­rych, roz­vážnych a skúsených mužov a ustanovím ich za vašich náčel­níkov.

Bible21

13 Vy­ber­te ve svých kmenech moud­ré, roz­vážné a zkušené muže, abych je uči­nil vaši­mi vůdci.“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček