Roháček5. Mojžišova1,13

5. Mojžišova 1:13

Deuteronomium

Vy­ber­te si mužov, múd­rych, roz­um­ných a známych, zo svojich po­kolení, a ustanovím ich za hlavy nad vami.


Verš v kontexte

12 Akože ponesiem samot­ný vašu ťar­chu, vaše bremä a vašu zvadu?! 13 Vy­ber­te si mužov, múd­rych, roz­um­ných a známych, zo svojich po­kolení, a ustanovím ich za hlavy nad vami. 14 A na to ste mi od­povedali a riek­li ste: "To je dob­rá vec, o ktorej hovoríš, aby sme ju učinili.

späť na 5. Mojžišova, 1

Príbuzné preklady Roháček

13 Vy­ber­te si mužov, múd­rych, roz­um­ných a známych, zo svojich po­kolení, a ustanovím ich za hlavy nad vami.

Evanjelický

13 Pri­veďte si múd­rych, roz­um­ných a skúsených mužov z vašich kmeňov. Po­stavím vám ich na čelo.

Ekumenický

13 Pri­veďte zo svojich kmeňov múd­rych, roz­vážnych a skúsených mužov a ustanovím ich za vašich náčel­níkov.

Bible21

13 Vy­ber­te ve svých kmenech moud­ré, roz­vážné a zkušené muže, abych je uči­nil vaši­mi vůdci.“