Ekumenický2. Kronická28,23

2. Kronická 28:23

že obetoval bohom Damas­ku, ktorí ho porazili. Po­vedal si: Keďže bohovia sýr­skych kráľov svojim po­moh­li, budem im obetovať, aby po­moh­li i mne. Tí však spôsobili jemu i celému Iz­raelu pád.


Verš v kontexte

22 V tiesnivom položení sa kráľ Acház ešte viac spreneveroval Hos­podinovi tým, 23 že obetoval bohom Damas­ku, ktorí ho porazili. Po­vedal si: Keďže bohovia sýr­skych kráľov svojim po­moh­li, budem im obetovať, aby po­moh­li i mne. Tí však spôsobili jemu i celému Iz­raelu pád. 24 Acház po­zbieral pred­mety Božieho domu a roz­tĺkol ich. Uzam­kol dvere Hos­podinov­ho domu a na každom nároží v Jeruzaleme si urobil ol­táre.

späť na 2. Kronická, 28

Príbuzné preklady Roháček

23 Lebo obetoval bohom Damašku, ktorí ho porazili, a riekol: Pre­tože bohovia sýr­skych kráľov im po­máhajú, nuž budem obetovať tým, aby aj mne po­moh­li. Ale práve oni mu boli na to, aby spôsobili jeho pád i celého Iz­raela.

Evanjelický

23 že obetoval bohom Damas­ku, ktorí ho porazili. Uvažoval: Keďže bohovia sýr­skych kráľov svojim po­moh­li, budem im obetovať, aby mi po­máhali. Tí však spôsobili pád jemu i celému Iz­raelu.

Ekumenický

23 že obetoval bohom Damas­ku, ktorí ho porazili. Po­vedal si: Keďže bohovia sýr­skych kráľov svojim po­moh­li, budem im obetovať, aby po­moh­li i mne. Tí však spôsobili jemu i celému Iz­raelu pád.

Bible21

23 Obětoval da­mašským bo­hům, kteří ho po­razi­li, pro­tože si mys­lel: „A­ra­mej­ským králům po­máhají je­jich bo­hové. Když jim budu obětovat, po­mo­hou i mně.“ Jeno­mže oni ho jen sráže­li, tak jako ce­lý Iz­rael.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček