Ekumenický2. Korintským5,3

2. Korintským 5:3

a hoci tam­ten bude z nás vzatý, nebudeme na­hí.


Verš v kontexte

2 Pre­to v tomto stane vzdycháme a túžime, aby sme boli za­odetí naším príbyt­kom z neba, 3 a hoci tam­ten bude z nás vzatý, nebudeme na­hí. 4 Veď kým sme v tomto stane, vzdycháme pod ťar­chou, a pre­to nech­ceme byť z neho zo­blečení, ale pri­odiati tým nebes­kým, aby tak život po­hl­til to, čo je smr­teľné.

späť na 2. Korintským, 5

Príbuzné preklady Roháček

3 akže aj ob­lečení a nie na­hí budeme naj­dení.

Evanjelický

3 lebo veď po­tom skutočne budeme ob­lečení, nie na­hí.

Ekumenický

3 a hoci tam­ten bude z nás vzatý, nebudeme na­hí.

Bible21

3 až jej to­tiž ob­leče­me, ne­zůstane­me na­zí.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček