Ekumenický2. Korintským3,17

2. Korintským 3:17

Pán je Duch, a kde je Pánov Duch, tam je sloboda.


Verš v kontexte

16 No keď sa hocik­to ob­ráti k Pánovi, závoj je odňatý. 17 Pán je Duch, a kde je Pánov Duch, tam je sloboda. 18 Keď my všet­ci s odhalenou tvárou akoby v zrkadle po­zeráme na slávu Pána, pre­mieňame sa na taký is­tý ob­raz v stále väčšej sláve — a to všet­ko mocou Pána, ktorý je Duch.

späť na 2. Korintským, 3

Príbuzné preklady Roháček

17 A Pán je Duch, a kde je Duch Pánov, tam je sloboda.

Evanjelický

17 Veď Pán je Duch, a kde Duch Pánov, tam sloboda.

Ekumenický

17 Pán je Duch, a kde je Pánov Duch, tam je sloboda.

Bible21

17 Pán je Duch, a kde je Pánův Duch, tam je svo­boda.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček