Ekumenický1. Tesalonickým2,19

Kde kúpiť Bibliu

Tla­če­nú ver­ziu
naj­ak­tu­ál­nej­šie­ho eku­me­ni­cké­ho
pre­kla­du Biblie
kú­pi­te napr.:
tu ale­bo tu

1. Tesalonickým 2:19

Veď kto je naša nádej alebo radosť, alebo veniec chvály pred naším Pánom Ježišom pri jeho príchode, nie práve vy?


Verš v kontexte

18 Chceli sme totiž prísť k vám, ja, Pavol, raz i druhý raz, ale satan nám to pre­kazil. 19 Veď kto je naša nádej alebo radosť, alebo veniec chvály pred naším Pánom Ježišom pri jeho príchode, nie práve vy? 20 Áno, vy ste naša sláva i radosť.

späť na 1. Tesalonickým, 2

Príbuzné preklady Roháček

19 Lebo veď kto je našou nádejou alebo radosťou alebo korunou chlúby - či azda nie aj vy pred naším Pánom Ježišom Kris­tom, keď prij­de?!

Evanjelický

19 Veď kto je naša nádej alebo radosť alebo veniec chvály pred naším Pánom Ježišom pri Jeho príchode, ak nie aj vy?

Ekumenický

19 Veď kto je naša nádej alebo radosť, alebo veniec chvály pred naším Pánom Ježišom pri jeho príchode, nie práve vy?

Bible21

19 Co jiného je naše na­děje, ra­dost a ko­ru­na chlou­by než právě vy před tváří naše­ho Pá­na Ježíše při jeho přícho­du?

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček