Ekumenický1. Tesalonickým2,18

Kde kúpiť Bibliu

Tla­če­nú ver­ziu
naj­ak­tu­ál­nej­šie­ho eku­me­ni­cké­ho
pre­kla­du Biblie
kú­pi­te napr.:
tu ale­bo tu

1. Tesalonickým 2:18

Chceli sme totiž prísť k vám, ja, Pavol, raz i druhý raz, ale satan nám to pre­kazil.


Verš v kontexte

17 Bez vás, bratia, sme načas osireli, aj keď to bolo na­krát­ko a iba tvárou, no nie srd­com —, tým viac sme sa s veľkou túžbou usilovali vidieť vašu tvár. 18 Chceli sme totiž prísť k vám, ja, Pavol, raz i druhý raz, ale satan nám to pre­kazil. 19 Veď kto je naša nádej alebo radosť, alebo veniec chvály pred naším Pánom Ježišom pri jeho príchode, nie práve vy?

späť na 1. Tesalonickým, 2

Príbuzné preklady Roháček

18 Pre­to sme chceli prij­sť k vám, ja Pavel, i raz i dva razy, ale nám pre­kazil satan.

Evanjelický

18 Pre­to sme chceli prísť k vám, ja, Pavel, opätov­ne, ale satan nám to pre­kazil.

Ekumenický

18 Chceli sme totiž prísť k vám, ja, Pavol, raz i druhý raz, ale satan nám to pre­kazil.

Bible21

18 Oprav­du jsme k vám chtě­li při­jít – já Pavel více než jednou – ale sa­tan nám to pře­kazil.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček