Ekumenický1. Tesalonickým2,1

Kde kúpiť Bibliu

Tla­če­nú ver­ziu
naj­ak­tu­ál­nej­šie­ho eku­me­ni­cké­ho
pre­kla­du Biblie
kú­pi­te napr.:
tu ale­bo tu

1. Tesalonickým 2:1

Veď sami viete, bratia, že náš príchod k vám nebol már­ny.


Verš v kontexte

1 Veď sami viete, bratia, že náš príchod k vám nebol már­ny. 2 Ale, ako viete, hoci sme pred­tým mnoho vy­tr­peli a boli po­hanení vo Filipách, našli sme od­vahu vo svojom Bohu ohlasovať vám upro­stred mnohých zápasov Božie evan­jelium. 3 Lebo naše po­vzbudzovanie ne­pochádzalo z omylu ani z nečistých po­hnútok, ani z podvodu,

späť na 1. Tesalonickým, 2

Príbuzné preklady Roháček

1 Lebo sami viete, bratia, o našom príchode k vám, že nebol darom­ný;

Evanjelický

1 Veď sami viete, bratia, že náš príchod k vám nebol darom­ný,

Ekumenický

1 Veď sami viete, bratia, že náš príchod k vám nebol már­ny.

Bible21

1 Bratři, ví­te sa­mi, že jsme k vám ne­přiš­li zby­tečně.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček