Ekumenický1. Kronická1,51

1. Kronická 1:51

Po Hadadovej smr­ti vlád­li v Edóme náčel­níci: náčel­ník Tim­na, náčel­ník Al­ja, náčel­ník Jetét,


Verš v kontexte

50 Po smr­ti Baál-Chánana kraľoval Hadad. Jeho síd­lo sa volalo Pai a jeho žena sa volala Mehétabel, dcéra Mat­réda, vnučka Mé-Záhaba. 51 Po Hadadovej smr­ti vlád­li v Edóme náčel­níci: náčel­ník Tim­na, náčel­ník Al­ja, náčel­ník Jetét, 52 náčel­ník Oholíbama, náčel­ník Éla, náčel­ník Pínon,

späť na 1. Kronická, 1

Príbuzné preklady Roháček

51 A keď zo­mrel Hadad, boli voj­vodami Edom­ska: voj­voda Tim­na, voj­voda Alia, voj­voda Jetet,

Evanjelický

51 Hadad zo­mrel. Edóm­ski náčel­níci boli: náčel­ník Tim­na, náčel­ník Al­ja, náčel­ník Jetét,

Ekumenický

51 Po Hadadovej smr­ti vlád­li v Edóme náčel­níci: náčel­ník Tim­na, náčel­ník Al­ja, náčel­ník Jetét,

Bible21

51 Také Ha­dad zemřel. Edomské kme­ny byly tyto: kmen Tim­na, kmen Alva, kmen Jetet,

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček