Ekumenický1. Kronická1,50

1. Kronická 1:50

Po smr­ti Baál-Chánana kraľoval Hadad. Jeho síd­lo sa volalo Pai a jeho žena sa volala Mehétabel, dcéra Mat­réda, vnučka Mé-Záhaba.


Verš v kontexte

49 Po Šáulovej smr­ti kraľoval Ak­bórov syn Baál-Chánan. 50 Po smr­ti Baál-Chánana kraľoval Hadad. Jeho síd­lo sa volalo Pai a jeho žena sa volala Mehétabel, dcéra Mat­réda, vnučka Mé-Záhaba. 51 Po Hadadovej smr­ti vlád­li v Edóme náčel­níci: náčel­ník Tim­na, náčel­ník Al­ja, náčel­ník Jetét,

späť na 1. Kronická, 1

Príbuzné preklady Roháček

50 A keď zo­mrel Bál-chanán, kraľoval mies­to neho Hadad. A meno jeho mes­ta bolo Pái, a meno jeho ženy bolo Mehetabeľ, dcéra Mat­rédy, dcéry Me-za­hábovej.

Evanjelický

50 Keď zo­mrel Baal-Chánán, stal sa kráľom mies­to neho Hadad. Jeho mes­to sa volalo Paí, jeho žena sa volala Mehétabeél, dcéra Mat­rédy, dcéry Mézahábovej.

Ekumenický

50 Po smr­ti Baál-Chánana kraľoval Hadad. Jeho síd­lo sa volalo Pai a jeho žena sa volala Mehétabel, dcéra Mat­réda, vnučka Mé-Záhaba.

Bible21

50 Když zemřel Baal-chanan, syn Ak­borův, kraloval na jeho místě Ha­dad. Jeho město se jmenovalo Pau a jeho že­na byla Me­het­a­bel, dce­ra Ma­t­redova, vnučka Me-za­ha­bova.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček