Ekumenický1. Kráľov7,3

Kde kúpiť Bibliu

Tla­če­nú ver­ziu
naj­ak­tu­ál­nej­šie­ho eku­me­ni­cké­ho
pre­kla­du Biblie
kú­pi­te napr.:
tu ale­bo tu

1. Kráľov 7:3

Po­krytý bol céd­rovým drevom nad trámami, ktoré spočívali na štyrid­siatich piatich stĺpoch. Jeden rad ich mal pät­násť.


Verš v kontexte

2 Po­stavil Dom libanon­ského lesa, sto lakťov dl­hý, päťdesiat lakťov široký a trid­sať lakťov vy­soký na štyroch radoch céd­rových stĺpov. Na stĺpoch spočívali céd­rové hrady. 3 Po­krytý bol céd­rovým drevom nad trámami, ktoré spočívali na štyrid­siatich piatich stĺpoch. Jeden rad ich mal pät­násť. 4 Orámované ok­ná boli zoradené do troch radov, takže trik­rát boli proti sebe, proti inému radu okien.

späť na 1. Kráľov, 7

Príbuzné preklady Roháček

3 Po­krytý bol ced­rovinou hore nad iz­bami, ktoré boly na stĺpoch, k­torých bolo štyridsaťpäť, po pät­nás­tich v jed­nom rade.

Evanjelický

3 Po­krytý bol céd­rovým drevom nad trámami, ktoré spočívali na štyrid­siatich piatich stĺpoch; jeden rad mal pät­násť stĺpov.

Ekumenický

3 Po­krytý bol céd­rovým drevom nad trámami, ktoré spočívali na štyrid­siatich piatich stĺpoch. Jeden rad ich mal pät­násť.

Bible21

3 Za­střešen byl ced­rovým kazetovým stropem připevněným na trá­mech spočívajících na slou­pech – pětačtyřicet trámů, patnáct v každé řadě.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček