Ekumenický1. Kráľov1,37

1. Kráľov 1:37

Ako bol Hos­podin s mojím pánom a kráľom, nech je i so Šalamúnom a jeho trón nech vy­výši nad trón kráľa Dávida, môj­ho pána.


Verš v kontexte

36 Jehójadov syn Benája od­povedal kráľovi: Amen! Tak roz­hodol Hos­podin, Boh môj­ho pána a kráľa. 37 Ako bol Hos­podin s mojím pánom a kráľom, nech je i so Šalamúnom a jeho trón nech vy­výši nad trón kráľa Dávida, môj­ho pána. 38 Kňaz Cádok, prorok Nátan, Jehójadov syn Benája, Kereťania a Peleťania zišli dolu, vy­sadili Šalamúna na mulicu kráľa Dávida a od­vied­li ho ku Gichónu.

späť na 1. Kráľov, 1

Príbuzné preklady Roháček

37 Jako bol Hos­podin s mojím pánom kráľom, tak nech je aj so Šalamúnom a nech zvelebí jeho trón nad to, jako bol zvelebený trón môj­ho pána kráľa Dávida!

Evanjelický

37 Ako bol Hos­podin s mojím pánom, kráľom, nech je aj so Šalamúnom, a nech ešte viac vy­výši jeho trón ako trón môj­ho pána, kráľa Dávida.

Ekumenický

37 Ako bol Hos­podin s mojím pánom a kráľom, nech je i so Šalamúnom a jeho trón nech vy­výši nad trón kráľa Dávida, môj­ho pána.

Bible21

37 Jako býval Hos­po­din s mým králov­ským pánem, tak ať je i s Šalo­mou­nem. Ať jeho trůn zve­le­bí ještě více než trůn mého pá­na, krále Davida!“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček