Ekumenický1. Kráľov1,36

1. Kráľov 1:36

Jehójadov syn Benája od­povedal kráľovi: Amen! Tak roz­hodol Hos­podin, Boh môj­ho pána a kráľa.


Verš v kontexte

35 Vy pôj­dete za ním. On príde a za­sad­ne na môj trón na­mies­to mňa. Jeho som ustanovil za voj­vod­cu nad Iz­raelom a Júdom. 36 Jehójadov syn Benája od­povedal kráľovi: Amen! Tak roz­hodol Hos­podin, Boh môj­ho pána a kráľa. 37 Ako bol Hos­podin s mojím pánom a kráľom, nech je i so Šalamúnom a jeho trón nech vy­výši nad trón kráľa Dávida, môj­ho pána.

späť na 1. Kráľov, 1

Príbuzné preklady Roháček

36 A Benai­áš, syn Jehojadov, od­povedal kráľovi a riekol: Ameň! Tak nech po­vie i Hospodin, Bôh môj­ho pána kráľa!

Evanjelický

36 Nato Benája, syn Jójádov, od­povedal kráľovi: Amen. Nech to po­tvr­dí Hos­podin, Boh môj­ho pána, kráľa!

Ekumenický

36 Jehójadov syn Benája od­povedal kráľovi: Amen! Tak roz­hodol Hos­podin, Boh môj­ho pána a kráľa.

Bible21

36 „Amen,“ od­po­věděl krá­li Benajáš, syn Jo­ja­dův. „Tak pro­mlu­vil Hos­po­din, Bůh mého pá­na a krále.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček