Roháček1. Kráľov1,37

1. Kráľov 1:37

Jako bol Hos­podin s mojím pánom kráľom, tak nech je aj so Šalamúnom a nech zvelebí jeho trón nad to, jako bol zvelebený trón môj­ho pána kráľa Dávida!


Verš v kontexte

36 A Benai­áš, syn Jehojadov, od­povedal kráľovi a riekol: Ameň! Tak nech po­vie i Hospodin, Bôh môj­ho pána kráľa! 37 Jako bol Hos­podin s mojím pánom kráľom, tak nech je aj so Šalamúnom a nech zvelebí jeho trón nad to, jako bol zvelebený trón môj­ho pána kráľa Dávida! 38 A tak od­išiel dolu Cádok, kňaz, a Nátan, prorok, a Benai­áš, syn Jehojadov, a Keréťania a Peléťania a vy­sadili Šalamúna na mulicu kráľa Dávida a za­vied­li ho na rovinu Gichon.

späť na 1. Kráľov, 1

Príbuzné preklady Roháček

37 Jako bol Hos­podin s mojím pánom kráľom, tak nech je aj so Šalamúnom a nech zvelebí jeho trón nad to, jako bol zvelebený trón môj­ho pána kráľa Dávida!

Evanjelický

37 Ako bol Hos­podin s mojím pánom, kráľom, nech je aj so Šalamúnom, a nech ešte viac vy­výši jeho trón ako trón môj­ho pána, kráľa Dávida.

Ekumenický

37 Ako bol Hos­podin s mojím pánom a kráľom, nech je i so Šalamúnom a jeho trón nech vy­výši nad trón kráľa Dávida, môj­ho pána.

Bible21

37 Jako býval Hos­po­din s mým králov­ským pánem, tak ať je i s Šalo­mou­nem. Ať jeho trůn zve­le­bí ještě více než trůn mého pá­na, krále Davida!“