Ekumenický1. Korintským14,19

1. Korintským 14:19

v cirkvi však chcem radšej pre­hovoriť päť zrozumiteľných slov, aby som aj iných po­učil, než po­vedať desaťtisíc slov ne­zrozumiteľným jazykom.


Verš v kontexte

18 Ďakujem Bohu, že viac hovorím jazyk­mi ako vy všet­ci; 19 v cirkvi však chcem radšej pre­hovoriť päť zrozumiteľných slov, aby som aj iných po­učil, než po­vedať desaťtisíc slov ne­zrozumiteľným jazykom. 20 Bratia, nebuďte pri usudzovaní ako deti, v zle buďte maličkí, no pri usudzovaní buďte do­konalí.

späť na 1. Korintským, 14

Príbuzné preklady Roháček

19 ale v sbore by som chcel pre­hovoriť radšej päť slov svojou mysľou, srozumiteľne, aby som aj iných po­učil, než desať tisíc slov jazykom.

Evanjelický

19 ale v cir­kvi radšej chcem pre­hovoriť päť slov zrozumiteľných, aby som aj iných po­učil, než desaťtisíc slov ne­zrozumiteľným jazykom.

Ekumenický

19 v cirkvi však chcem radšej pre­hovoriť päť zrozumiteľných slov, aby som aj iných po­učil, než po­vedať desaťtisíc slov ne­zrozumiteľným jazykom.

Bible21

19 v církvi bych ale pro poučení druhých radě­ji pro­mlu­vil pět slov sro­zu­mi­telně než tisíce slov v jazycích.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček