Ekumenický1. Korintským14,20

1. Korintským 14:20

Bratia, nebuďte pri usudzovaní ako deti, v zle buďte maličkí, no pri usudzovaní buďte do­konalí.


Verš v kontexte

19 v cirkvi však chcem radšej pre­hovoriť päť zrozumiteľných slov, aby som aj iných po­učil, než po­vedať desaťtisíc slov ne­zrozumiteľným jazykom. 20 Bratia, nebuďte pri usudzovaní ako deti, v zle buďte maličkí, no pri usudzovaní buďte do­konalí. 21 V zákone je na­písané: Cudzími jazyk­mi a perami cudzin­cov budem hovoriť k tomuto ľudu, no ani tak ma ne­počúv­nu,

späť na 1. Korintským, 14

Príbuzné preklady Roháček

20 Bratia, nebuďte deťmi roz­umom, lež zlobou buďte nedos­pelými, ale roz­umom buďte do­konalí.

Evanjelický

20 Bratia, nebuďte pri usudzovaní ako deti, ale v zlom buďte deti; v usudzovaní buďte do­spelí.

Ekumenický

20 Bratia, nebuďte pri usudzovaní ako deti, v zle buďte maličkí, no pri usudzovaní buďte do­konalí.

Bible21

20 Bratři, přestaň­te mys­let jako malé dě­ti. Pokud jde o zlo, buď­te jako ne­mluvňa­ta, myšlením však buď­te do­spělí.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček