Bible21Zjevení21,4

Zjevení 21:4

On jim setře každou slzu z očí a smrt už ne­bu­de, ani nářek ani křik ani bo­lest už nikdy ne­bu­de; ne­boť mi­nulé věci pominuly.“


Verš v kontexte

3 Us­lyšel jsem mo­cný hlas z trůnu: „Hle, Boží stánek s lid­mi: bude byd­let s nimi a oni bu­dou jeho lid; Bůh sám bude s nimi a bude je­jich Bo­hem. 4 On jim setře každou slzu z očí a smrt už ne­bu­de, ani nářek ani křik ani bo­lest už nikdy ne­bu­de; ne­boť mi­nulé věci pominuly.“ 5 Ten, který seděl na trůnu, ře­kl: „Hle, činím všech­no nové.“ Ře­kl také: „Na­piš, že tato slova jsou věrná a pravdivá.“

späť na Zjevení, 21

Príbuzné preklady Roháček

4 A Bôh sot­rie každú slzu s ich očí, a smr­ti už viacej nebude ani žalos­ti ani kriku, ani boles­ti viacej nebude, lebo pr­vé veci pominuly.

Evanjelický

4 zo­trie im každú slzu z očí a sm­rť už viac nebude, ani smútok, ani plač, ani bo lesť už viac nebude, lebo pr­vot­né sa po­minulo.

Ekumenický

4 Zo­trie im z očí každú slzu a sm­rť už viac nebude, ani smútok, ani nárek, ani bolesť už nebude, lebo čo bolo skôr, sa po­minulo.

Bible21

4 On jim setře každou slzu z očí a smrt už ne­bu­de, ani nářek ani křik ani bo­lest už nikdy ne­bu­de; ne­boť mi­nulé věci pominuly.“

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček