Bible21Zjevení21,3

Zjevení 21:3

Us­lyšel jsem mo­cný hlas z trůnu: „Hle, Boží stánek s lid­mi: bude byd­let s nimi a oni bu­dou jeho lid; Bůh sám bude s nimi a bude je­jich Bo­hem.


Verš v kontexte

2 Uvi­děl jsem svaté město, Nový Je­ruzalém, jak se­stu­puje od Boha z ne­be, připra­vený jako ne­věs­ta okrášlená pro svého muže. 3 Us­lyšel jsem mo­cný hlas z trůnu: „Hle, Boží stánek s lid­mi: bude byd­let s nimi a oni bu­dou jeho lid; Bůh sám bude s nimi a bude je­jich Bo­hem. 4 On jim setře každou slzu z očí a smrt už ne­bu­de, ani nářek ani křik ani bo­lest už nikdy ne­bu­de; ne­boť mi­nulé věci pominuly.“

späť na Zjevení, 21

Príbuzné preklady Roháček

3 A počul som veľký hlas od trónu z neba, ktorý hovoril: Hľa, stán Boží s ľuďmi, a bude bývať s nimi, a oni budú jeho ľudom, a on, Bôh, bude s nimi a bude ich Bohom.

Evanjelický

3 A počul som mohut­ný hlas od trónu: Aj­hľa, stánok Boží s ľuďmi; pre­bývať bude s nimi a oni budú Jeho ľudom a On, Boh, bude s nimi,

Ekumenický

3 Od trónu som počul mohut­ný hlas: Po­zri, Boží stan je s ľuďmi. Boh bude s nimi pre­bývať a oni budú jeho ľudom; on sám, ich Boh, bude s nimi.

Bible21

3 Us­lyšel jsem mo­cný hlas z trůnu: „Hle, Boží stánek s lid­mi: bude byd­let s nimi a oni bu­dou jeho lid; Bůh sám bude s nimi a bude je­jich Bo­hem.

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček