Bible21Žalmy18,49

Žalmy 18:49

zpro­střed ne­přá­tel mě vyvádí. Pozvedáš mě nad mé soky, před násilníkem za­chráníš.


Verš v kontexte

48 Bůh do­přává zadostiučinění, podmaňuje mi náro­dy,
49 zpro­střed ne­přá­tel mě vyvádí. Pozvedáš mě nad mé soky, před násilníkem za­chráníš.
50 Pro­to tě budu chvá­lit mezi národy, tvé jméno, Hos­po­di­ne, písní oslavím!

späť na Žalmy, 18

Príbuzné preklady Roháček

49 Môj vy­sloboditeľ, k­torý ma vy­slobodzuješ od mojich ne­priateľov, áno, po­výšil si ma nad tých, ktorí po­vs­távali proti mne; vy­tr­hol si ma z moci ukrutného človeka.

Evanjelický

49 ktorý ma zbavil môj­ho ne­priateľa, Ty si ma vy­výšil nad mojich od­por­cov, od násil­níka si ma vy­slobodil.

Ekumenický

49 Môj Vy­sloboditeľ z rúk ne­priateľov, dvíhaš ma nad mojich od­por­cov, vy­tr­hávaš ma z moci násil­níka.

Bible21

49 zpro­střed ne­přá­tel mě vyvádí. Pozvedáš mě nad mé soky, před násilníkem za­chráníš.

Bible21Žalmy18,49

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček