Bible21Soudců21,12

Soudců 21:12

Mezi obyva­te­li Jábeš-gi­leá­du se našlo 400 dívek, netknutých panen, které ještě ne­po­znaly muže. Ty přive­dli do tá­bo­ra v Šílu v kanaán­ské ze­mi.


Verš v kontexte

11 Toto je úkol, který splní­te: Každého muže i každou ženu, která po­zna­la muže, pobijte.“ 12 Mezi obyva­te­li Jábeš-gi­leá­du se našlo 400 dívek, netknutých panen, které ještě ne­po­znaly muže. Ty přive­dli do tá­bo­ra v Šílu v kanaán­ské ze­mi. 13 Obec pak po­sla­la k oněm Ben­jamín­cům na Ri­mon­ské skále vzkaz s vy­hlášením mí­ru.

späť na Soudců, 21

Príbuzné preklady Roháček

12 A našli z obyvateľov Jabeš-gileáda štyris­to dievčat panien, ktoré neboly po­znaly muža čo do lože s mužs­kým po­hlavím, a do­vied­li ich do tábora do Síla, ktoré je v zemi Kanaáne.

Evanjelický

12 Našli medzi obyvateľmi Jábéša v Gileáde štyris­to panen­ských dievčat, ktoré ne­poz­nali lôžko muža; tie do­vied­li do tábora v Šíle v Kanaáne.

Ekumenický

12 Medzi obyvateľmi Jábeš-Gileádu našli štyris­to panen­ských dievčat, ktoré ne­poz­nali muža na lôžku. Tie pri­vied­li do tábora v Šíle v Kanaáne.

Bible21

12 Mezi obyva­te­li Jábeš-gi­leá­du se našlo 400 dívek, netknutých panen, které ještě ne­po­znaly muže. Ty přive­dli do tá­bo­ra v Šílu v kanaán­ské ze­mi.

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček