EvanjelickýSudcov21,12

Sudcov 21:12

Našli medzi obyvateľmi Jábéša v Gileáde štyris­to panen­ských dievčat, ktoré ne­poz­nali lôžko muža; tie do­vied­li do tábora v Šíle v Kanaáne.


Verš v kontexte

11 Po­stupuj­te tak­to: Vy­konaj­te hubiacu kliat­bu na každom mužovi a na každej žene, ktorá po­znala lôžko muža. 12 Našli medzi obyvateľmi Jábéša v Gileáde štyris­to panen­ských dievčat, ktoré ne­poz­nali lôžko muža; tie do­vied­li do tábora v Šíle v Kanaáne. 13 Celý zbor po­slal po­slov; a hovorili s Ben­jamín­cami, ktorí boli pri skale v Rim­móne, a ponúk­li im mier.

späť na Sudcov, 21

Príbuzné preklady Roháček

12 A našli z obyvateľov Jabeš-gileáda štyris­to dievčat panien, ktoré neboly po­znaly muža čo do lože s mužs­kým po­hlavím, a do­vied­li ich do tábora do Síla, ktoré je v zemi Kanaáne.

Evanjelický

12 Našli medzi obyvateľmi Jábéša v Gileáde štyris­to panen­ských dievčat, ktoré ne­poz­nali lôžko muža; tie do­vied­li do tábora v Šíle v Kanaáne.

Ekumenický

12 Medzi obyvateľmi Jábeš-Gileádu našli štyris­to panen­ských dievčat, ktoré ne­poz­nali muža na lôžku. Tie pri­vied­li do tábora v Šíle v Kanaáne.

Bible21

12 Mezi obyva­te­li Jábeš-gi­leá­du se našlo 400 dívek, netknutých panen, které ještě ne­po­znaly muže. Ty přive­dli do tá­bo­ra v Šílu v kanaán­ské ze­mi.