EkumenickýSudcov21,12

Sudcov 21:12

Medzi obyvateľmi Jábeš-Gileádu našli štyris­to panen­ských dievčat, ktoré ne­poz­nali muža na lôžku. Tie pri­vied­li do tábora v Šíle v Kanaáne.


Verš v kontexte

11 Toto je vaše po­slanie: Vy­konaj­te hubiacu kliat­bu na každom prís­lušníkovi mužs­kého po­hlavia i na každej osobe žen­ského po­hlavia, ktorá po­znala muža na lôžku. 12 Medzi obyvateľmi Jábeš-Gileádu našli štyris­to panen­ských dievčat, ktoré ne­poz­nali muža na lôžku. Tie pri­vied­li do tábora v Šíle v Kanaáne. 13 Celá po­spolitosť po­verila po­slov, aby sa poroz­právali s Benjamínovcami, ktorí boli na skale Rim­món a na­vrh­li im mier.

späť na Sudcov, 21

Príbuzné preklady Roháček

12 A našli z obyvateľov Jabeš-gileáda štyris­to dievčat panien, ktoré neboly po­znaly muža čo do lože s mužs­kým po­hlavím, a do­vied­li ich do tábora do Síla, ktoré je v zemi Kanaáne.

Evanjelický

12 Našli medzi obyvateľmi Jábéša v Gileáde štyris­to panen­ských dievčat, ktoré ne­poz­nali lôžko muža; tie do­vied­li do tábora v Šíle v Kanaáne.

Ekumenický

12 Medzi obyvateľmi Jábeš-Gileádu našli štyris­to panen­ských dievčat, ktoré ne­poz­nali muža na lôžku. Tie pri­vied­li do tábora v Šíle v Kanaáne.

Bible21

12 Mezi obyva­te­li Jábeš-gi­leá­du se našlo 400 dívek, netknutých panen, které ještě ne­po­znaly muže. Ty přive­dli do tá­bo­ra v Šílu v kanaán­ské ze­mi.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček