Bible21Soudců1,33

Soudců 1:33

Neftalí ne­vy­hnal obyva­te­le Bet-še­meše ani Bet-ana­tu, a tak se usíd­lil upro­střed kananej­ských obyva­tel země. Pozdě­ji však podro­bi­li obyva­te­le Bet-še­meše a Bet-ana­tu nu­ceným pracím.


Verš v kontexte

32 Aše­rov­ci se tedy usíd­li­li upro­střed kananej­ských obyva­tel země, pro­tože je ne­dokáza­li vy­hnat. 33 Neftalí ne­vy­hnal obyva­te­le Bet-še­meše ani Bet-ana­tu, a tak se usíd­lil upro­střed kananej­ských obyva­tel země. Pozdě­ji však podro­bi­li obyva­te­le Bet-še­meše a Bet-ana­tu nu­ceným pracím. 34 Syny Danovy za­tlači­li Emo­rej­ci do hor; vůbec je nene­cha­li se­stou­pit do níži­ny.

späť na Soudců, 1

Príbuzné preklady Roháček

33 Naf­tali ne­vyh­nal obyvateľov Bét-šemeša ani obyvateľov Bét-anata, a tak býva v strede Kananeja, v strede obyvateľov tej zeme, avšak obyvatelia Bét-šemeša a Bét-anata stali sa im po­plat­nými.

Evanjelický

33 Naf­tálí ne­vyh­nal obyvateľov Bét-Semeša, ani obyvateľov Bét-Anátu. Tak býval upro­stred domorodých Kanaán­cov, ale obyvatelia Bét-Šemeša a Bét-Anátu museli nútene pracovať.

Ekumenický

33 Naf­táli ne­vyh­nal obyvateľov Bét-Šemeša ani obyvateľov Bét-Anátu. Tak býval medzi domorodými Kanaánčan­mi, ale obyvatelia Bét-Šemeša a Bét-Anátu museli vy­konávať nútené práce.

Bible21

33 Neftalí ne­vy­hnal obyva­te­le Bet-še­meše ani Bet-ana­tu, a tak se usíd­lil upro­střed kananej­ských obyva­tel země. Pozdě­ji však podro­bi­li obyva­te­le Bet-še­meše a Bet-ana­tu nu­ceným pracím.

Bible21Soudců1,33

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček