Bible21Skutky15,11

Skutky 15:11

Věří­me pře­ce, že jsme stejně jako oni spa­seni mi­lostí Pá­na Ježíše.“


Verš v kontexte

10 Pro­č tedy teď pokouší­te Bo­ha? Pro­č na­kládá­te učedníkům jho, které ne­moh­li unést ani naši ot­cové ani my? 11 Věří­me pře­ce, že jsme stejně jako oni spa­seni mi­lostí Pá­na Ježíše.“ 12 Ce­lé shro­máždění zmlklo a po­s­lou­cha­li Barnabáše a Pav­la, kteří vy­právě­li, jaké divy a zá­zra­ky skrze ně Bůh ko­nal mezi po­ha­ny.

späť na Skutky, 15

Príbuzné preklady Roháček

11 Ale veríme, že skr­ze milosť Pána Ježiša Kris­ta budeme spasení na ten is­tý spôsob ako aj oni.

Evanjelický

11 Ale veríme, že z milos­ti Pána Ježiša Kris­ta dôj­deme spasenia ako aj oni.

Ekumenický

11 Ale veríme, že milosťou Pána Ježiša budeme spasení takis­to ako oni.

Bible21

11 Věří­me pře­ce, že jsme stejně jako oni spa­seni mi­lostí Pá­na Ježíše.“

Bible21Skutky15,11

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček