EkumenickýSkutky15,11

Skutky 15:11

Skutky apoštolov

Ale veríme, že milosťou Pána Ježiša budeme spasení takis­to ako oni.


Verš v kontexte

10 Prečo teda teraz po­kúšate Boha a kladiete na šiju učeníkov jar­mo, ktoré ne­vládali niesť ani naši ot­covia, ani my? 11 Ale veríme, že milosťou Pána Ježiša budeme spasení takis­to ako oni. 12 A keď Bar­nabáš a Pavol rozp­rávali, aké znamenia a divy urobil Boh ich pro­stred­níc­tvom medzi po­han­mi, celé zhromaždenie zmĺk­lo a počúvali.

späť na Skutky, 15

Príbuzné preklady Roháček

11 Ale veríme, že skr­ze milosť Pána Ježiša Kris­ta budeme spasení na ten is­tý spôsob ako aj oni.

Evanjelický

11 Ale veríme, že z milos­ti Pána Ježiša Kris­ta dôj­deme spasenia ako aj oni.

Ekumenický

11 Ale veríme, že milosťou Pána Ježiša budeme spasení takis­to ako oni.

Bible21

11 Věří­me pře­ce, že jsme stejně jako oni spa­seni mi­lostí Pá­na Ježíše.“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček