Bible21Římanům15,4

Římanům 15:4

Všech­no, co bylo v mi­nu­losti za­psáno, bylo za­psáno pro naše poučení, abychom díky vy­trva­losti a po­vzbu­zení, které je v Pís­mu, mě­li na­dě­ji.


Verš v kontexte

3 Vž­dyť ani Kri­stus ne­bral ohled sám na se­be; naopak, je psáno: „Urážky těch, kdo uráží te­be, na mě dopadly.“ 4 Všech­no, co bylo v mi­nu­losti za­psáno, bylo za­psáno pro naše poučení, abychom díky vy­trva­losti a po­vzbu­zení, které je v Pís­mu, mě­li na­dě­ji. 5 Kéž vám Bůh trpě­livosti a útě­chy da­ruje vzájemnou svornost ve shodě s Kri­stem Ježíšem,

späť na Římanům, 15

Príbuzné preklady Roháček

4 Lebo všet­ko, čo je tam prv na­písané, je na­písané na naše po­učenie, aby sme skr­ze tr­pez­livosť a skr­ze po­tešenie písem mali nádej.

Evanjelický

4 Lebo čokoľvek bolo na­písané nám na po­učenie, bolo na­písané, aby sme skr­ze tr­pez­livosť a skr­ze útechu Písem mali nádej.

Ekumenický

4 Veď čo bolo kedysi na­písané, bolo na­písané nám na po­učenie, aby sme pre tr­pez­livosť a útechu z Písem mali nádej.

Bible21

4 Všech­no, co bylo v mi­nu­losti za­psáno, bylo za­psáno pro naše poučení, abychom díky vy­trva­losti a po­vzbu­zení, které je v Pís­mu, mě­li na­dě­ji.

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček