RoháčekRimanom15,4

Rimanom 15:4

List Rimanom

Lebo všet­ko, čo je tam prv na­písané, je na­písané na naše po­učenie, aby sme skr­ze tr­pez­livosť a skr­ze po­tešenie písem mali nádej.


Verš v kontexte

3 lebo ani Kris­tus nehľadal toho, aby sa ľúbil sám sebe, ale jako je na­písané: Hanenia haniacich teba pad­ly na mňa. 4 Lebo všet­ko, čo je tam prv na­písané, je na­písané na naše po­učenie, aby sme skr­ze tr­pez­livosť a skr­ze po­tešenie písem mali nádej. 5 A Bôh tr­pez­livos­ti a po­tešenia nech vám dá mys­lieť na jed­no a na to is­té medzi sebou podľa Kris­ta Ježiša,

späť na Rimanom, 15

Príbuzné preklady Roháček

4 Lebo všet­ko, čo je tam prv na­písané, je na­písané na naše po­učenie, aby sme skr­ze tr­pez­livosť a skr­ze po­tešenie písem mali nádej.

Evanjelický

4 Lebo čokoľvek bolo na­písané nám na po­učenie, bolo na­písané, aby sme skr­ze tr­pez­livosť a skr­ze útechu Písem mali nádej.

Ekumenický

4 Veď čo bolo kedysi na­písané, bolo na­písané nám na po­učenie, aby sme pre tr­pez­livosť a útechu z Písem mali nádej.

Bible21

4 Všech­no, co bylo v mi­nu­losti za­psáno, bylo za­psáno pro naše poučení, abychom díky vy­trva­losti a po­vzbu­zení, které je v Pís­mu, mě­li na­dě­ji.