EkumenickýRimanom15,4

Rimanom 15:4

List Rimanom

Veď čo bolo kedysi na­písané, bolo na­písané nám na po­učenie, aby sme pre tr­pez­livosť a útechu z Písem mali nádej.


Verš v kontexte

3 Lebo ani Kris­tus nehľadal, čo by sa páčilo jemu samému, ale ako je na­písané: Na mňa pad­lo hanobenie tých, ktorí hanobia teba. 4 Veď čo bolo kedysi na­písané, bolo na­písané nám na po­učenie, aby sme pre tr­pez­livosť a útechu z Písem mali nádej. 5 Nech vám Boh tr­pez­livos­ti a útechy dá o sebe na­vzájom zmýšľať podľa Kris­ta Ježiša,

späť na Rimanom, 15

Príbuzné preklady Roháček

4 Lebo všet­ko, čo je tam prv na­písané, je na­písané na naše po­učenie, aby sme skr­ze tr­pez­livosť a skr­ze po­tešenie písem mali nádej.

Evanjelický

4 Lebo čokoľvek bolo na­písané nám na po­učenie, bolo na­písané, aby sme skr­ze tr­pez­livosť a skr­ze útechu Písem mali nádej.

Ekumenický

4 Veď čo bolo kedysi na­písané, bolo na­písané nám na po­učenie, aby sme pre tr­pez­livosť a útechu z Písem mali nádej.

Bible21

4 Všech­no, co bylo v mi­nu­losti za­psáno, bylo za­psáno pro naše poučení, abychom díky vy­trva­losti a po­vzbu­zení, které je v Pís­mu, mě­li na­dě­ji.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček