Bible21Numeri36,12

Numeri 36:12

Vdaly se do ro­din synů Mana­se­se, syna Josefova, a je­jich dě­dictví zůstalo v je­jich ot­cov­ském kmeni a ro­du.


Verš v kontexte

11 Ce­lo­f­cha­dovy dce­ry Mach­la, Ti­r­sa, Chogla, Milka a Noa se vdaly za syny svých strýců. 12 Vdaly se do ro­din synů Mana­se­se, syna Josefova, a je­jich dě­dictví zůstalo v je­jich ot­cov­ském kmeni a ro­du. 13 To jsou přikázání a záko­ny, které Hos­po­din skrze Mo­jžíše vy­dal synům Iz­rae­le na moáb­ských pláních, při Jordánu na­pro­ti Je­ri­chu.

späť na Numeri, 36

Príbuzné preklady Roháček

12 Vy­daly sa do rodín z čeľadí synov Manas­sesa, syna Jozefov­ho, a tak zostalo ich dedičs­tvo pri po­kolení čeľade ich ot­ca.

Evanjelický

12 vy­dali sa teda za prís­lušníkov čeľade synov Menaššeho, syna Jozefov­ho; tak os­talo ich dedičné vlast­níc­tvo pri kmeni ich ot­cov­skej čeľade.

Ekumenický

12 Stali sa manžel­kami mužov z rodu synov Menaššeho, syna Jozefa, a ich dedičné vlast­níc­tvo zo­stalo kmeňu ich ot­cov­ského rodu.

Bible21

12 Vdaly se do ro­din synů Mana­se­se, syna Josefova, a je­jich dě­dictví zůstalo v je­jich ot­cov­ském kmeni a ro­du.

Bible21Numeri36,12

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček