Bible21Jozue1,10

Jozue 1:10

Jo­zue tedy přikázal správ­cům li­du:


Verš v kontexte

9 Přikazu­ji ti: Buď silný a sta­tečný, ne­boj se a ne­stra­chuj, ne­boť Hos­po­din, tvůj Bůh, je s te­bou, kamko­li půjdeš.“ 10 Jo­zue tedy přikázal správ­cům li­du: 11 „Pro­jdě­te tá­bo­rem a přikaž­te li­du: Připrav­te si jídlo na ces­tu, ne­boť po třech dnech zde pře­kročí­te Jordán, abys­te ob­sa­di­li zem, kte­rou vám Hos­po­din, váš Bůh, dává za dědictví.“

späť na Jozue, 1

Príbuzné preklady Roháček

10 A Jozua pri­kázal správ­com ľudu a po­vedal:

Evanjelický

10 Józua pri­kázal úrad­níkom ľudu:

Ekumenický

10 Jozua po­tom pri­kázal hod­nos­tárom ľudu:

Bible21

10 Jo­zue tedy přikázal správ­cům li­du:

Bible21Jozue1,10

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček