EkumenickýJózua1,10

Józua 1:10

Jozua po­tom pri­kázal hod­nos­tárom ľudu:


Verš v kontexte

9 Pri­kázal som ti pred­sa: Buď sil­ný a od­vážny, ne­strachuj sa a nezúfaj! Veď Hos­podin, tvoj Boh, bude s tebou, kam­koľvek pôj­deš. 10 Jozua po­tom pri­kázal hod­nos­tárom ľudu: 11 Prej­dite cez tábor a pri­kážte ľudu: Na­chys­taj­te si po­traviny, lebo po troch dňoch prej­dete cez Jor­dán, aby ste vošli do krajiny, ktorú vám teraz dáva do vlast­níc­tva Hos­podin, váš Boh, a ob­sadili ju.

späť na Józua, 1

Príbuzné preklady Roháček

10 A Jozua pri­kázal správ­com ľudu a po­vedal:

Evanjelický

10 Józua pri­kázal úrad­níkom ľudu:

Ekumenický

10 Jozua po­tom pri­kázal hod­nos­tárom ľudu:

Bible21

10 Jo­zue tedy přikázal správ­cům li­du:

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček