Bible21Izaiáš22,13

Izaiáš 22:13

A hle – ra­dost a veselí, porážení do­bytka, za­bíjení ovcí, masné ho­dy, vinné pitky: „Jezme a pijme, vždyť zít­ra zemřeme!“


Verš v kontexte

12 Pán, Hos­po­din zástupů, vás vo­lal toho dne: „Plačte a truchlete, oholte hlavy, pyt­lem se oblečte!“ 13 A hle – ra­dost a veselí, porážení do­bytka, za­bíjení ovcí, masné ho­dy, vinné pitky: „Jezme a pijme, vždyť zít­ra zemřeme!“ 14 Hos­po­din zástupů mi ře­kl do uší: „­Ten hřích vám ne­bu­de odpuštěn až do smrti.“ Tak praví Pán, Hos­po­din zástupů.

späť na Izaiáš, 22

Príbuzné preklady Roháček

13 tu hľa, u vás veselosť a radosť, budete zabíjať voly a biť ov­ce, jesť mäso a piť víno a vravieť: Jesť a piť, lebo zaj­tra zo­mrieme!

Evanjelický

13 Tu však je veselosť a radosť, za­bíjanie dobyt­ka a rezanie oviec, jedenie mäsa a pitie vína; jedz­me, pime, lebo zaj­tra zo­mrieme!

Ekumenický

13 ale na­mies­to toho radosť a jasot, za­bíjate dobytok, za­rezávate ov­ce, jete mäso a pijete víno: Jedz­me a pime, lebo zaj­tra zo­mrieme.

Bible21

13 A hle – ra­dost a veselí, porážení do­bytka, za­bíjení ovcí, masné ho­dy, vinné pitky: „Jezme a pijme, vždyť zít­ra zemřeme!“

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček