EkumenickýIzaiáš22,13

Izaiáš 22:13

ale na­mies­to toho radosť a jasot, za­bíjate dobytok, za­rezávate ov­ce, jete mäso a pijete víno: Jedz­me a pime, lebo zaj­tra zo­mrieme.


Verš v kontexte

12 V ten deň vás, Pán, Hos­podin zá­stupov, vy­zval, aby ste plakali a nariekali, oholili si hlavu a ob­liek­li si vrecovinu, 13 ale na­mies­to toho radosť a jasot, za­bíjate dobytok, za­rezávate ov­ce, jete mäso a pijete víno: Jedz­me a pime, lebo zaj­tra zo­mrieme. 14 Vtedy Hos­podin zá­stupov vy­javil môj­mu sluchu: Iste sa vám ne­od­pus­tí táto vina, do­kiaľ ne­pom­riete, po­vedal Pán, Hos­podin zá­stupov.

späť na Izaiáš, 22

Príbuzné preklady Roháček

13 tu hľa, u vás veselosť a radosť, budete zabíjať voly a biť ov­ce, jesť mäso a piť víno a vravieť: Jesť a piť, lebo zaj­tra zo­mrieme!

Evanjelický

13 Tu však je veselosť a radosť, za­bíjanie dobyt­ka a rezanie oviec, jedenie mäsa a pitie vína; jedz­me, pime, lebo zaj­tra zo­mrieme!

Ekumenický

13 ale na­mies­to toho radosť a jasot, za­bíjate dobytok, za­rezávate ov­ce, jete mäso a pijete víno: Jedz­me a pime, lebo zaj­tra zo­mrieme.

Bible21

13 A hle – ra­dost a veselí, porážení do­bytka, za­bíjení ovcí, masné ho­dy, vinné pitky: „Jezme a pijme, vždyť zít­ra zemřeme!“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček