RoháčekIzaiáš22,13

Izaiáš 22:13

tu hľa, u vás veselosť a radosť, budete zabíjať voly a biť ov­ce, jesť mäso a piť víno a vravieť: Jesť a piť, lebo zaj­tra zo­mrieme!


Verš v kontexte

12 A keď bude volať Pán Hos­podin Zá­stupov toho dňa k plaču, k náreku, k plešine, ­znaku smútku, a opásať mechovis­ko, 13 tu hľa, u vás veselosť a radosť, budete zabíjať voly a biť ov­ce, jesť mäso a piť víno a vravieť: Jesť a piť, lebo zaj­tra zo­mrieme! 14 Pre­to sa zjavil Hos­podin Zá­stupov v mojich ušiach a prisahal, že vám nebude po­krytá táto ne­právosť, do­kiaľ len ne­pom­riete, hovorí Pán Hos­podin Zá­stupov.

späť na Izaiáš, 22

Príbuzné preklady Roháček

13 tu hľa, u vás veselosť a radosť, budete zabíjať voly a biť ov­ce, jesť mäso a piť víno a vravieť: Jesť a piť, lebo zaj­tra zo­mrieme!

Evanjelický

13 Tu však je veselosť a radosť, za­bíjanie dobyt­ka a rezanie oviec, jedenie mäsa a pitie vína; jedz­me, pime, lebo zaj­tra zo­mrieme!

Ekumenický

13 ale na­mies­to toho radosť a jasot, za­bíjate dobytok, za­rezávate ov­ce, jete mäso a pijete víno: Jedz­me a pime, lebo zaj­tra zo­mrieme.

Bible21

13 A hle – ra­dost a veselí, porážení do­bytka, za­bíjení ovcí, masné ho­dy, vinné pitky: „Jezme a pijme, vždyť zít­ra zemřeme!“