Bible21Izaiáš20,3

Izaiáš 20:3

Po­tom Hos­po­din ře­kl: „Ja­ko můj služebník Iza­iáš cho­dil tři roky na­hý a bosý, aby byl divem a zna­mením pro­ti Egyp­tu a Habeši,


Verš v kontexte

2 v onen čas Hos­po­din pro­mlu­vil skrze Iza­iáše, syna Amo­sova. Ře­kl mu: „Jdi a svleč si pyt­lovi­nu z be­der a zuj si obuv z nohou.“ Uči­nil to tedy a cho­dil na­hý a bosý. 3 Po­tom Hos­po­din ře­kl: „Ja­ko můj služebník Iza­iáš cho­dil tři roky na­hý a bosý, aby byl divem a zna­mením pro­ti Egyp­tu a Habeši, 4 právě tak požene asyr­ský král egyptské za­jat­ce a habešské vy­hnan­ce, mladíky i starce – na­hé a bosé, s ho­lý­mi zadky, k zostu­zení Egyp­ta.

späť na Izaiáš, 20

Príbuzné preklady Roháček

3 A Hos­podin riekol: Ako chodí môj služob­ník Izai­áš na­hý a bosý, čo je tri roky znamením a zá­zrakom, k­toré sa vzťahujú na Egypt a na Kúša,

Evanjelický

3 Vtedy riekol Hos­podin: Ako môj služob­ník Izai­áš chodil tri roky na­hý a bosý na znak a znamenie pre Egypt a Kúš,

Ekumenický

3 Vtedy Hos­podin po­vedal: Ako môj služob­ník Izai­áš chodil na­hý a bosý tri roky na znamenie a ako pred­zvesť pre Egypt a Etiópiu,

Bible21

3 Po­tom Hos­po­din ře­kl: „Ja­ko můj služebník Iza­iáš cho­dil tři roky na­hý a bosý, aby byl divem a zna­mením pro­ti Egyp­tu a Habeši,

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček