EvanjelickýIzaiáš20,3

Izaiáš 20:3

Vtedy riekol Hos­podin: Ako môj služob­ník Izai­áš chodil tri roky na­hý a bosý na znak a znamenie pre Egypt a Kúš,


Verš v kontexte

2 v tom čase hovoril Hos­podin pro­stred­níc­tvom Izai­áša, syna Ámócov­ho: Choď, zo­bleč si vrecovinu z bedier a vy­zuj si obuv z nôh! 3 Vtedy riekol Hos­podin: Ako môj služob­ník Izai­áš chodil tri roky na­hý a bosý na znak a znamenie pre Egypt a Kúš, 4 tak poženie asýr­sky kráľ zajat­cov Egyp­ta a od­vlečených z Kúšu, chlap­cov i star­cov, na­hých a bosých, s holým za­dkom, na han­bu Egyp­ta.

späť na Izaiáš, 20

Príbuzné preklady Roháček

3 A Hos­podin riekol: Ako chodí môj služob­ník Izai­áš na­hý a bosý, čo je tri roky znamením a zá­zrakom, k­toré sa vzťahujú na Egypt a na Kúša,

Evanjelický

3 Vtedy riekol Hos­podin: Ako môj služob­ník Izai­áš chodil tri roky na­hý a bosý na znak a znamenie pre Egypt a Kúš,

Ekumenický

3 Vtedy Hos­podin po­vedal: Ako môj služob­ník Izai­áš chodil na­hý a bosý tri roky na znamenie a ako pred­zvesť pre Egypt a Etiópiu,

Bible21

3 Po­tom Hos­po­din ře­kl: „Ja­ko můj služebník Iza­iáš cho­dil tři roky na­hý a bosý, aby byl divem a zna­mením pro­ti Egyp­tu a Habeši,