EkumenickýIzaiáš20,3

Izaiáš 20:3

Vtedy Hos­podin po­vedal: Ako môj služob­ník Izai­áš chodil na­hý a bosý tri roky na znamenie a ako pred­zvesť pre Egypt a Etiópiu,


Verš v kontexte

2 V tom čase pre­hovoril Hos­podin pro­stred­níc­tvom Izai­áša, Ámocov­ho syna, tak­to: Choď, vy­zleč si vrecovinu z bedier, vy­zuj si obuv z nôh! On tak urobil a chodil na­hý a bosý. 3 Vtedy Hos­podin po­vedal: Ako môj služob­ník Izai­áš chodil na­hý a bosý tri roky na znamenie a ako pred­zvesť pre Egypt a Etiópiu, 4 tak na­hých a bosých, s odhaleným za­dkom od­vedie asýr­sky kráľ egypt­ských zajat­cov a etióp­skych pre­síd­len­cov, mladíkov i star­cov na han­bu Egyp­ta.

späť na Izaiáš, 20

Príbuzné preklady Roháček

3 A Hos­podin riekol: Ako chodí môj služob­ník Izai­áš na­hý a bosý, čo je tri roky znamením a zá­zrakom, k­toré sa vzťahujú na Egypt a na Kúša,

Evanjelický

3 Vtedy riekol Hos­podin: Ako môj služob­ník Izai­áš chodil tri roky na­hý a bosý na znak a znamenie pre Egypt a Kúš,

Ekumenický

3 Vtedy Hos­podin po­vedal: Ako môj služob­ník Izai­áš chodil na­hý a bosý tri roky na znamenie a ako pred­zvesť pre Egypt a Etiópiu,

Bible21

3 Po­tom Hos­po­din ře­kl: „Ja­ko můj služebník Iza­iáš cho­dil tři roky na­hý a bosý, aby byl divem a zna­mením pro­ti Egyp­tu a Habeši,

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček