Bible21Ezdráš5,2

Ezdráš 5:2

Ze­ru­bábel, syn Še­al­tie­lův, a Jošua, syn Jo­ca­dakův, pak opět za­ča­li stavět Boží chrám v Je­ruzalémě a Boží pro­ro­ci byli s nimi a po­vzbu­zova­li je.


Verš v kontexte

1 Age­us pro­rok a Za­cha­ri­áš, syn Idův, teh­dy pro­ro­kova­li Ži­dům v Jud­s­ku a v Je­ruzalémě ve jménu svr­chovaného Boha Iz­rae­le. 2 Ze­ru­bábel, syn Še­al­tie­lův, a Jošua, syn Jo­ca­dakův, pak opět za­ča­li stavět Boží chrám v Je­ruzalémě a Boží pro­ro­ci byli s nimi a po­vzbu­zova­li je. 3 Hned nato za nimi přišel Ta­tenaj, hej­tman za­eufratského kraje, a Štar-boznaj se svý­mi spo­lečníky a pta­li se jich: „­Na čí po­kyn staví­te ten dům a shro­mažďujete ten materiál?“

späť na Ezdráš, 5

Príbuzné preklady Roháček

2 Vtedy po­vs­tal Zerubábel, syn Šeal­tielov, a Ješua, syn Jocadákov, a začali staväť dom Boží, ktorý je v Jeruzaleme, a s nimi proroci Boží po­máhajúc im.

Evanjelický

2 Po­tom po­vs­tali Zerubábel, syn Šeal­tíélov, a Jéšúa, syn Jócádákov, a začali stavať dom Boží v Jeruzaleme; s nimi proroci, ktorí im po­máhali.

Ekumenický

2 Šeal­tíelov syn Zerub­bábel a Jócadakov syn Jéšua sa vzchopili a začali stavať Boží dom v Jeruzaleme. Ruka v ruke s nimi pracovali Boží proroci a pod­porovali ich.

Bible21

2 Ze­ru­bábel, syn Še­al­tie­lův, a Jošua, syn Jo­ca­dakův, pak opět za­ča­li stavět Boží chrám v Je­ruzalémě a Boží pro­ro­ci byli s nimi a po­vzbu­zova­li je.

Bible21Ezdráš5,2

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček