Bible21Ester1,22

Ester 1:22

a ro­ze­s­lal lis­ty do všech říšských pro­vin­cií. Do každé jedné pro­vin­cie vzkázal je­jich vlastním pís­mem, každé­mu náro­du je­jich jazykem: „Každý muž ať je doma pánem a ať se mluví jeho jazykem!“


Verš v kontexte

20 A ne­chť král vy­dá výnos, který bude roz­hlášen po ce­lé jeho ve­liké říši: Všech­ny manželky ať ctí své manže­ly, vznešené i prosté!“ 21 Ta rada se krá­li i vel­možům lí­bi­la. Král se za­ří­dil pod­le Me­mu­chanovy rady 22 a ro­ze­s­lal lis­ty do všech říšských pro­vin­cií. Do každé jedné pro­vin­cie vzkázal je­jich vlastním pís­mem, každé­mu náro­du je­jich jazykem: „Každý muž ať je doma pánem a ať se mluví jeho jazykem!“

späť na Ester, 1

Príbuzné preklady Roháček

22 A rozo­slal lis­ty do všet­kých krajín kráľových, do každej krajiny jej vlast­ným pís­mom a ku každému národu v jeho vlast­nom jazyku, aby bol každý muž pánom vo svojom dome a hovoril to jazykom svoj­ho ľudu.

Evanjelický

22 po­slal lis­tiny do všet­kých kráľov­ských provin­cií - do každej provin­cie jej pís­mom a každému národu v jeho vlast­nej reči - aby každý muž bol vlád­com vo svojom dome a aby hovoril jazykom svoj­ho ľudu.

Ekumenický

22 Roz­pos­lal lis­ty do všet­kých svojich krajín, do každej krajiny jej vlast­ným pís­mom a každému národu v jeho vlast­nej reči, aby každý muž bol pánom svoj­ho domu a hovoril svojím rod­ným jazykom.

Bible21

22 a ro­ze­s­lal lis­ty do všech říšských pro­vin­cií. Do každé jedné pro­vin­cie vzkázal je­jich vlastním pís­mem, každé­mu náro­du je­jich jazykem: „Každý muž ať je doma pánem a ať se mluví jeho jazykem!“

Bible21Ester1,22

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček