EkumenickýEster1,22

Ester 1:22

Roz­pos­lal lis­ty do všet­kých svojich krajín, do každej krajiny jej vlast­ným pís­mom a každému národu v jeho vlast­nej reči, aby každý muž bol pánom svoj­ho domu a hovoril svojím rod­ným jazykom.


Verš v kontexte

20 Keď počujú kráľov roz­kaz vy­daný pre celú jeho veľkú ríšu, po­tom všet­ky manžel­ky si budú ctiť svojich manželov, od naj­väčšieho po naj­menšieho. 21 Memúkanova rada sa za­páčila kráľovi i hod­nos­tárom a kráľ urobil podľa nej: 22 Roz­pos­lal lis­ty do všet­kých svojich krajín, do každej krajiny jej vlast­ným pís­mom a každému národu v jeho vlast­nej reči, aby každý muž bol pánom svoj­ho domu a hovoril svojím rod­ným jazykom.

späť na Ester, 1

Príbuzné preklady Roháček

22 A rozo­slal lis­ty do všet­kých krajín kráľových, do každej krajiny jej vlast­ným pís­mom a ku každému národu v jeho vlast­nom jazyku, aby bol každý muž pánom vo svojom dome a hovoril to jazykom svoj­ho ľudu.

Evanjelický

22 po­slal lis­tiny do všet­kých kráľov­ských provin­cií - do každej provin­cie jej pís­mom a každému národu v jeho vlast­nej reči - aby každý muž bol vlád­com vo svojom dome a aby hovoril jazykom svoj­ho ľudu.

Ekumenický

22 Roz­pos­lal lis­ty do všet­kých svojich krajín, do každej krajiny jej vlast­ným pís­mom a každému národu v jeho vlast­nej reči, aby každý muž bol pánom svoj­ho domu a hovoril svojím rod­ným jazykom.

Bible21

22 a ro­ze­s­lal lis­ty do všech říšských pro­vin­cií. Do každé jedné pro­vin­cie vzkázal je­jich vlastním pís­mem, každé­mu náro­du je­jich jazykem: „Každý muž ať je doma pánem a ať se mluví jeho jazykem!“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček